Reglement
Baanregels

1. Indien de ijsbaan open is, zijn de openingstijden dagelijks van 10.00 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 22:00 uur.
2. Tussen 17:00 en 19:00 uur moeten alle bezoekers het terrein van de ijsclub verlaten.
3. Op de ijsbaan dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebiljet of lidmaatschapskaart.
4. Het entreebiljet is geldig voor n entree.
5. Kijkers en/of begeleiders zonder geldig entreebiljet of lidmaatschapskaart mogen het ijs niet betreden.
6. Het dienstdoende bestuurslid kan te allen tijde besluiten de ijsbaan te sluiten. Bij voortijdig sluiten vindt er geen terugbetaling van het entreegeld plaats.
7. Op de ijsbaan geldt een eenrichtingsverkeer, het is verboden tegen de richting in te bewegen.
8. Stoelen of andere leerhulpmiddelen zijn niet toegestaan op het ijs.
9. Het gebruik van ijshockeysticks, pucks, sleen en dergelijke materialen is alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van het dienstdoende bestuurslid toegestaan.
10. Op de ijsbaan mogen geen alcohol houdende dranken en verslavende middelen in bezit zijn en/of worden genuttigd, indien het gebruik hiervan wel wordt geconstateerd volgt een schorsing van 3 dagen op het ijsclub terrein.
11. Afval dient gedeponeerd te worden in de afvalbakken.
12. De instructies van het dienstdoende bestuurslid dient ten allen tijde opgevolgd te worden.
13. Het Bestuur en de vrijwilligers van de IJsclub Hoek van Holland is te allen tijde niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadigingen en/of letsel veroorzaakt tijdens verblijf op de ijsbaan.

Entreegelden en lidmaatschap

1. Voor de actuele entreegelden zie de Home-pagina van onze website
2. Er kan door het dienstdoende bestuurslid om legitimatie gevraagd worden!
3. Jaarlidmaatschap loopt van 1 december tot 30 november van het opvolgende jaar.
4. U bent lid geworden als het lidmaatschapsgeld is bijgeschreven op rekening van de ijsclub of is voldaan per kas.

Vrijwilligers die jeugdleden begeleiden dienen in het bezit te zijn van een VOG verklaring en te voldoen aan de bijlage "Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor sportbegeleiders". Deze gedragsregels zijn in te zien door onderstaande link aan te klikken:

Verklaring voor VOG
Bestuur/contact
Lidmaatschap
Reglement
Facebook
Home