Lidmaatschap
Lid worden van ijsclub Hoek van Holland kan eenvoudig door contact op te nemen met de ledenadministratie
(06-53707204) of een email te sturen naar:
info@ijsclubhoekvanholland.nl

U ontvangt dan een inschrijfformulier en na afwikkeling hiervan bent u lid.

LET OP:
De ijsclub werkt sinds november 2012 voor betaling van de lidmaatschapsgelden uitsluitend met automatische incasso`s.
Bestaande leden zijn verplicht deze wijziging zelf door te voeren door afgifte van het machtigingsformulier.
Leden die niet voor 15 januari 2013 deze machtiging hebben afgegeven zullen aangemerkt worden als niet meer wenselijk lid.
Contributiegelden:

Senioren: 10,-- Euro
Junioren: 6,-- Euro

* junioren zijn personen tot en met 12 jaar
Bestuur/contact
Lidmaatschap
Reglement
Foto`s
Home